Назад

БТПП и Камарата на вещите лица в България обсъдиха въпроси, свързани с реформата в съдебната системаВъпроси, свързани с необходимостта от реформи  и по-голяма прозрачност в съдебната система, обсъдиха на среща председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Сдружение „Камара на вещите лица в България“ Мариана Станева.

Изказано бе общото виждане, че в процеса на усъвършенстване на съдебната система в България трябва да се извършат сериозни промени и в начините, по които работят съдебните експерти и вещите лица. Промените би следвало да бъдат насочени към по-голяма прозрачност на действията на тези лица и към по-високи изисквания към експертните им знания и опит. Доколкото тяхната дейност е в различни сфери на правосъдието, промените следва да се обсъдят не само с представители на съда, но и с представители на следствието, прокуратурата и адвокатурата. Важна роля в този процес на промени имат неправителствените организации, обединяващи тези експерти.

 
 

24.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад