Назад

Бизнесът да пише учебниците по предприемачество

Потвърждават се резултати от проучвания на БТПП в Глобалния предприемачески мониторинг (GEM)


След като миналата година България успя да пробие в световната предприемаческа  класация, сега вече сме няколко стъпки напред – на 62-ро място сред 65 страни, а в предходното проучване сме на предпоследно място 59-то сред 60 държави). Макар че сме в края на класацията се забелязва положителната промяна - 4.8% от българите на възраст между 18 и 64 години са в процес на създаване или наскоро са създали бизнес, докато в миналото издание делът им е бил 3.5%. В класацията се отчитат елементи, които от години се правят опити да се въведат в обучението и образованието на България.

Добра стъпка с дългосрочно значение за устойчивото пазарно развитие на България бе направена с въвеждането на предприемачеството като предмет в училищата, но сега е дошъл моментът да се усъвършенства съдържанието на тези учебници, защото много от тях са написани в академичен стил. А моментните нужди сочат към необходимостта учениците да се обучават по предприемачество в чисто практически и бързо приложими знания и умения.

В класацията проличава, че липсата на качествено образование и държавна подкрепа са основните пречки за предприемачеството. Резултатите от проучванията на БТПП показват подобен извод: През 2017 година липсата на квалифицирани кадри е най-голямата пречка за бизнеса според 38% от анкетираните. На второ място фирмите посочват като водещо затруднение условията на икономическата политика (данни за България от проучването на БТПП „Европейски икономически преглед” - 2017 година).

Световната предприемаческа класация показва, че 65.9% от анкетираните в България  не планират да наемат работници през следващите пет години. До сходен резултат достигат и анкетите на БТПП:  Преобладаващата част от работодателите (65%) смятат, че ще запазят числеността на служителите си през 2017 г., 23% очакват да нарасне заетостта във фирмата им, а 12% прогнозират спад. (данни от проучването „Европейски икономически преглед” - 2017 година).

Много важно е да се преодолее в едно общество страхът от риска (разбира се премерения) за започване на нов бизнес, а класацията показва намаляване именно на тази степен на притеснение. Страната ни е доказала потенциал в дигиталните технологии, във фармацевтичната промишленост, в производството на автомобилни части. Напоследък се отчитат добри резултати и в земеделието и туризма. За да продължим напред имаме осезаема нужда от нови предприемачи с иновативни идеи и желания за поемане на предприемачески риск. 


21.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад