Назад

„АБВ – Движение 21” представи пред БТПП мерките за развитие на икономиката, заложени в предизборната платформа на Коалицията

АБВ – Движение 21” представи пред БТПП мерките за развитие на икономиката, заложени в предизборната платформа на Коалицията. Работната среща бе част от поредицата срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Бяха обсъдени бизнес средата в страната, мерките за развитие на икономиката, заложени в платформата на коалицията, мерките в подкрепа на бизнеса и др. Мерките представи съпредседателят на коалиция „АБВ – Движение 21” Константин Проданов. В разговорите участие взеха Данаил Георгиев, ПП „Движение 21“, икономически експерти на двете партии.

Констатираните недостатъци и предложения за промени в икономическите среди в България от страна на „АБВ – Движение 21” съвпадат с тези, констатирани от БТПП. Палатата отбеляза различния по отношение на средствата за тяхното отстраняване. Председателят на БТПП Цветан Симеонов срещна разбиране по отношение необходимостта от подкрепа за намаляване на регулаторните режими и административните прегради особено пред малките и средните предприятия, включително и чрез въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие“ по презумпция.

Акцент бе поставен и върху решаване на проблема, свързан с липсата на човешки ресурси за икономиката.

Участниците в разговорите постигнаха консенсус и по отношение създаването на единен държавен орган за администрирането на процедурите по големи обществени поръчки (за суми над 100 000 хил. лева). Целта е да не бъдат допускани фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични средства, държавно или общинско имущество.

Палатата подкрепя развитието на дуалното професионално обучение. Обсъдено бе, че учебните програми, практики, материалната база трябва да отчитат нуждите на трудовия пазар и приоритетите на националната икономика.

Относно приоритетите, заложени в предизборната платформа на Коалиция „АБВ – Движение 21”, БТПП подкрепя увеличението на заплатите в някои от секторите на икономиката, стига това да е свързано с постигането на конкретни измерими резултати и разчети на необходимите средства. Председателят на Палатата бе категоричен, че подкрепя досегашното действащо данъчно законодателство, но подчерта, че от тази година България вече не е на първо място по най-нисък данък печалба в страните – членки на ЕС. Той изрази категоричното несъгласие от страна на бизнеса относно предложението на „АБВ – Движение 21” за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, тоест изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, тъй като прогресивното подоходно облагане би могло да тласне някои фирми в сивия сектор или пък да принуди някои да приложат други мерки, с които то може да се заобиколи.

 

В отговор на твърдението, че в България минималната работна заплата следва да достигне 700 лв. за 4-годишен период, председателят на Палатата бе категоричен „Увеличава се минималната заплата, но се намаляват данъците и осигуровките, а у нас досега се говори само за вдигане на минималната заплата, без да се мисли за данъците и осигуровките. При разумното управление не се говори само за увеличение на заплатите, а се взимат решения и за други елементи, които да осигурят баланс на интересите между държавата, работодателите и заетите лица“. „АБВ – Движение 21” предлага да бъде създадена Държавен фонд за иновации и високотехнологични експортни производства с начален капитал от 1 млрд. лева и цел да бъдат привлечени още до 500 млн. лева средства от частния сектор. Фондът ще бъде управляван от Национална инвестиционна компания с професионално ръководство, назначено след международен конкурс. „При ясна структура и подробно запознаване с добрата идея, Палатата се ангажира да съдейства за създаването на рамка за подобен вид Фонд, но считаме, че не е необходимо да работи под надзора на представители на синдикатите, а трябва да бъде регламентиран начинът, по който държавата постепенно ще продава дяловете си и ще оставя частния бизнес да поеме цялостен контрол над акциите. Освен това не може структурата му да бъде създадена само от чужденци, защото корупцията не е измислена от българите“, заключи Цветан Симеонов.


20.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад