Назад

АОБР проведе среща с президента на Република БългарияПо предварителна договореност АОБР направи среща с президента на Република България ген. Румен Радев и сътрудници от неговия кабинет. Тема на разговора бе икономиката, като 4-те работодателкски организации представиха приоритетите си за една година напред.

С оглед на 5-годишния мандат на президента всяка от организациите допълни тези приоритети с онези, приети в програмите на всяка работодателска организация поотделно.

От страна на БТПП бе представен подробен списък на предложения в обхвата на дейността на всяко министерство, както и необходими промени в законодателството, ако се налагат, с оглед на тяхната реализация.

Тези приоритети са приети на заседание на УС на БТПП на 7 март. Връчено бе предложение за констатирани слабости в законодателството, които с правомощията на президентскта администрация могат да бъдат представени на КС за коригиране.

С оглед на добрия синхрон на президентската администрация с АОБР, БТПП представи примерни правила, които да осигурят възможността на всички членки на АОБР на основата на ротационен принцип да се включат в подготовката и реализацията на делегации в чужбина, ако желаят.

По отношение на НСТС президентът констатира различия в приоритетите на работодателските организации от една страна и синдикатите - от друга, проличали по време на срещите му с тях и настоя за по-активно използване на възможностите ма НСТС за тяхното преодоляване и намиране на разумен компромис.


17.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад