Назад

Откритото заседание на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет със социалните партньори

В Гранитната зала на Министерски съвет се проведе открито заседание на СЕВ с участието на социалните партньори, на което бяха обсъдени тематичните области, в които да се дефинират приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС.

В срещата взеха участие вицепремиерите Деница Златева, Малина Крумова и д-р Семерджиев, министърът на външните работи Ради Найденов и Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Изтъкна се необходимостта да се отчитат основните цели на европейския дневен ред и предизвикателствата, пред които се изправя Съюза. Специално внимание се отдели на динамиката на процесите в ЕС – задействането на 29 март на чл. 50 от Договора за функционирането на ЕС от страна на Тереза Мей, „Бялата книга” на Юнкер за бъдещето на Европейския съюз, отношенията с Турция и влиянието им върху имиграционния процес и др., които също могат да се отразят върху приоритетите на Председателството.

Председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов, в изказването си посочи, че Палатата като отговорна организация пряко заинтересована от бъдещето на ЕС и мястото на бизнеса в един реформиран Съюз, още в началото на 2016 г. е представила пред отговорнте органи предожения за приоритетите на българското председателство в ЕС. Той отбеляза, обаче, че поради динамичната обстановка в Европа, някои от предложенията са загубили своята актуалност, но други остават валидни и при сегашната ситуация.

Изтъкна се необходимостта да се направи оценка на досегашните приоритети и да се осигури приемственост с онези от тях, които не са загубили актуалност. Важното е приоритетите да се консултират със следващите държави-членки, поемащи председателството на ЕС, за да може неприключилите от България действия по изпълнението на приоритетите да бъдат довършени от следващото председателство, за да се осигури устойчивост на резултатите.

Участниците бяха информирани, че БТПП е провела проучване сред бизнеса за причините за БРЕКЗИТ. Според 70% от респондентите, една от основните пречини една от най-влиятелните страни в ЕС да изрази желание да го напусне е голямата административна намеса и тежестта на регулациите, наложени от Брюксел. Оттук можем да изведем, изтъкна Председателят на БТПП, и едно от предлаженията за приоритети на българското прдседателство, а именно - устойчив растеж и намаляване на административната тежест и свръхрегулациите.

Другите предложения на Палатата са необходимостта от прецизиране на системите за подпомагане на безработните лица, управлението на миграционните процеси, развитие на предприемачеството, намаляване на младежката безработица чрез модернизиране образованието, опростяване на правилата при Общата селскостопанска политика.

БТПП, обаче има сериозни резерви по отношение на провеждането на обща данъчна политика, защото има опасност големите страни да ни наложат повишаване на данъците под претекст „уеднаквяване”, а това за българския бизнес е неприемливо.

Министър Найденов се спря на петте сценария в Бялата книга за бъдещото развитие на ЕС и отбеляза, че по този въпрос предстоят сериозни дебати с бизнеса и с гражданското общество, за да може България да заеме активна позиция по въпроса.

Г-жа Златева заяви, че това е първата среща в подобен формат и ще има редица последващи подобни срещи, на които ще се дискутират приоритетите на българското председателство и начините, по които България ще отговори на предизвикателствата през време на нейното председателство – БРЕКЗИТ и Бялата книга.

 


21.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад