Назад

БТПП участва в семинар ЕС – Корея за корпоративната социална отговорност

Обмен на информация и добри практики с цел насърчаване интересите на обществото


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев откри семинар в Брюксел за корпоративна социална отговорност между Европейския съюз и Корея. В качеството си на председател на Смесената консултативна група  по Споразумението за свободна търговия, той  направи изявление относно постигнатото досега и представи резултатите от дейността през периода  2012-2016.

Информация за стратегията на ЕС в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО) и разделението на компетенциите между ЕС и държавите-членки представи Педро Ортун, директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на ЕК.

Сред темите на семинара бяха:

► Обмен на информация и примери на добри практики относно:

  • политиката в областта на КСО в страните от ЕС и Република Корея
  • политиката и мерките в областта на бизнеса и човешките права, в контекста на  принципите на ООН.

► Системата от „национални контактни точки” (НКТ), съгласно Ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните компании – презентация на структурата и дейността на избрани НКТ.


22.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад