Назад

БТПП бе домакин на среща по проект “Интернационализация на икономиката в ЮИЕ чрез прилагане на ЦЕФТА споразумението (DIHK-CEFTA)“

Предвижда се БТПП да бъде домакин на международна конференция относно председателството на България на ЕС


БТПП бе домакин на среща на координаторите по проект “Интернационализация на икономиката в ЮИЕ чрез прилагане на ЦЕФТА споразумението (DIHK-CEFTA)“. Проектът DIHK-CEFTA, ръководен от Асоциацията на германските търговски палати (DIHK), се изпълнява от търговските палати на  Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Молдова, Македония,  Сърбия и Черна гора с помощта на палатите от България, Турция и Хърватия като небенефициенти.

Срещата бе официално открита от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, който представи постиженията на Палатата за 2016г., сред които официализиране на присъединяването на БТПП към Международната Акредитационната верига за сертификатите за произход към МТК – Париж и получаване на Удостоверение за членство в нея, признаването на БТПП за работодателска организация, както и редицата проведени инициативи за разширяване на сътрудничеството сред палатите на Балканите.

Цветан Симеонов покани участниците в срещата на Световния конгрес по лозарство и винарство, който ще се проведе в София в периода 29 май – 2 юни 2017 г. Събитието се организира по инициатива на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на Българската асоциация на износителите на вино (БАИВ) и на БТПП. Палатата ще информира допълнително за програмата на събитието.

В рамките на срещата бе предоставена информация за удължението на проекта до месец септември 2017г. от г-н Едуард Шварц, ръководител на проекта DIHK – CEFTA. Участниците в срещата подготвиха програма за изпълнение целите на проекта.

Предвижда се БТПП да бъде домакин на международна конференция относно председателството на България на ЕС и ползите за разширяване на сътрудничеството със страните от ЦЕФТА.


26.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад