Назад

Международната търговска камара – със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН

БТПП, като член на МТК, е убедена, че това е ключов момент и уникална възможност за бизнеса


Международната търговска камара - Париж (МТК) официално получи статут на наблюдател в Общото събрание на ООН. Решението беше взето на 13 декември по време на 71-вото заседание на Общото събрание на ООН, което се провежда в Ню Йорк.

В официално писмо до БТПП, МТК изказва благодарност за огромната подкрепа, която Палатата оказа по време на кампанията през последните три месеца. „Благодарение на Вашите усилия и принос достигнахме до този ключов момент в историята на МТК, което е и удивителен пример за силата на нашата глобална мрежа от национални комитети, търговски палати и членове”, се казва в писмото.

Припомняме, че през октомври т.г. с писмо до министъра на външните работи на Р България, БТПП мотивирано подкрепи кандидатурата на МТК и настоя за официални действия от страна на МВнР по съответните дипломатически канали.

Това е историческо постижение за МТК, тъй като предоставя уникална възможност на световната бизнес организация да представлява и защитава интересите на членовете си пред най-големия международен форум. МТК е единствената частна организация, получила статут на наблюдател в Общото събрание в историята на ООН. Списъкът на наблюдателите на ООН е строго ограничен и обикновено включва междуправителствени организации.

Новият статут на МТК идва в изключително важен момент, не само защото Програмата на ООН за 2030 г. обръща безпрецедентно внимание на частния сектор като двигател за устойчиво развитие, а и защото трябва да се положат повече усилия за противодействие на нарастващите популистки и протекционистки течения в глобалната икономика. Получаването на статут на наблюдател за първи път ще предостави на бизнеса възможност пряко да изразява позициите си пред системата на ООН и да насърчава политики, които спомагат за устойчив и приобщаващ растеж, за разкриване на работни места и икономическо сътрудничество.

 


16.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад