Назад

Проведе се Кръгла маса, организирана от СИРТ при БТПП и ПРОКРЕДИТБАНК

„ОБСЪЖДАНЕ НА НОВИТЕ КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ НА ПРОКРЕДИТБАНК В ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИТЕ МСП и НА ФИНАСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ”


В БТПП се състоя Кръгла маса, организирана от Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП и ПроКредит Банк (България) на тема: „ОБСЪЖДАНЕ НА НОВИТЕ КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ НА ПРОКРЕДИТБАНК В ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИТЕ МСП и НА ФИНАСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ”. Тя бе открита от гл.секретар на БТПП г-н Васил Тодоров и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.  

Преди Кръглата маса председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов проведе делова среща с г-жа Рени Пейчева, член на УС на ПроКредит Банк (България) и изпълнителен директор и с г-н Теодор Караиванов, мениджър в ПроКредит Банк (България), на която бяха обсъдени перспективите на сътрудничеството между БТПП и банката.

ПроКредит Банк, част от немската ПроКредит Груп, е ориентирана към развитие търговска банка и основен партньор по европейски програми, предназначени за подпомагане на българския бизнес в лицето на малките и средни предприятия.

Инвестира усилено в обучението и развитието на своя персонал, с цел да предостави професионално обслужване на своите клиенти.

Прилага иновативен модел на обслужване - удобно интернет банкиране и постоянен достъп до най-често използваните банкови услуги в изградените в цялата клонова мрежа модерни 24/7 зони за самообслужване.

Основната презентация на Кръглата маса бе от г-н Теодор Караиванов, мениджър в ПроКредит Банк (България), в която той направи обзор на новите кредитни продукти на банката за иновативни МСП. Презентацията на г-н Станислав Николаев, съдружник в Емпауър Кепитъл фънд, който е фонд за дялово инвестиране, създаден по Инициативата Джеръми, бе на тема „Възможностите за дялово инвестиране за МСП у нас. Инвестиционно портфолио на фонда”. Г-н Георги Янакиев, икономически съветник в Представителството на ЕК в София изнесе лекция с наименование: "Инструменти на ЕС за подобряване на достъпа до финансиране на МСП: приложение в България". Последната презентация бе на г-н Иван Тодоров, експерт в Българската агенция за инвестиции при Министерството на икономиката на тема „Инвестиционния климат и стопанската конюнктура в Република България към 30.11.2016 г.”

Към кръглата маса бе проявен голям интерес - предимно от средите на бизнеса, като банката също бе поканила свои клиенти и партньори. В дискусията се включиха: Симона Събранова, собственик на фирма за производство на банкови карти, Красимира Ризова, мениджър „Проекти” в „Стандарт” АД,  доц.Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.

-


15.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад