Назад

В БТПП се състоя честване на юбилея на Съюза на данъкоплатците в България

Президентът Вит Йедличка изрази желание за подкрепа от БТПП при основаването и развитието на Търговско Промишлена Палата на Либерландия
В БТПП се състоя честване на юбилея на Съюза на данъкоплатците в България ( СДБ ). На него присъстваха основатели на сдружението, членове и сподвижници на организацията, чуждестранни гости, сред които г-н Вит Йедличка – основател и президент на Либерланд, както и членове на БТПП:

Проф. д.и.н. Велчо Стоянов – основател и почетен председател на СДБ, запозна гостите с историята на СДБ – създаването на организацията и установяване на контакт с Германските съюзи на данъкоплатците, които са в основата на създаването на Европейската Асоциация на данъкоплатците : www.taxpayers-europe.com, в която СДБ е член от 1998 година. Проф. Стоянов изложи позицията на Съюза през годините относно данъчното законодателство, тенденции и реалност, както и мероприятията, организирани от сдружението – семинари, лекции, кръгли маси по актуални данъчни въпроси, много често осъществени с подкрепата на БТПП, за чиято помощ и сътрудничество, почетния председател на СДБ изказа благодарности на  председателя на БТПП Цветан Симеонов и на целия екип на Палатата.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, поздрави основателите, ръководството и членовете на СДБ по случай юбилейното честване и отбеляза значимостта на Съюза, както и перспективите за развитие в съвместни инициативи и мероприятия, като потвърди готовността за съдействие от страна на Палатата. Гостите бяха запознати  и с последните инициативи на БТПП, като национално представена работодателска организация, и позицията на Палатата относно данъчното облагане и защита интересите на бизнеса, и на данъкоплатците.

Г-н Георги Лазаров – основател и заместник председател на СДБ, взе отношение по актуални въпроси и инициатива в програмата на организацията за предстоящата година и покани присъстващите активно да участват в мероприятията, подготвяни от сдружението.

Г-н Николай Попов – председател на СДБ, запозна гостите с проведените през годината мероприятия на Съюза и участието на представители на СДБ в организираната от Световната Асоциация на данъкоплатците – www.worldtaxpayers.org голяма международна конференция в Берлин, и информира за новости в сферата на данъчното законодателство. Г-н Попов благодари на председателя на Палатата за съдействието при първото посещение  на президента и основателя на Световната Асоциация на данъкоплатците – Г-н Бъорн Тарас-Уолфбърг, за сътрудничеството при провеждане на различни съвместни събития през годините, както и за провеждането и за отразяването на 25 –годишнината на СДБ. Председателят покани гостите, проявяващи интерес в дейността на организацията и бъдещите мероприятия в тази област, да станат членове на СДБ и да вземат също така активно участие в организацията им.

Президентът на Либерландия – www.liberland.org , г-н Вит Йедличка, поздрави за юбилея СДБ и запозна присъстващите с последните тенденции и промени в данъчното законодателство на Чехия и направи сравнение с данъчни практики в Европа. Г-н Йедличка разказа за доброволната данъчната система на Либерланд и покани гостите да се запознаят с идеята Либерландия и да станат граждани на свободната република. Президентът на Либерландия изрази желание за съдействие и подкрепа от страна на Българска Търговско Промишлена Палата при основаването и развитието на Търговско Промишлена Палата на Либерландия.


14.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад