Назад

Редовно заседание на Борда на GS1 в Европа

Разширяване на портфолиото с услугите – във фокуса на дейността на организацията


На 13 и 14 декември в Париж се провежда четвъртото за годината редовно заседание на Борда на GS1 в Европа. Домакин е GS1 Франция. В заседанието участват представители на 47 страни, членове на европейската организация, между които и на България.

Като първа точка от дневния ред бе проведено гласуване за избор на нов изпълнителен съвет*  за периода 2017/2018 г., който включва 12 членове и има задачата да работи за определяне на стратегическата посока на развитие на организацията.

Освен на Европейско ниво, в световен мащаб Централата на организацията в Брюксел чрез формираните за целта екипи с представители на организации GS1 от цял свят работи върху разширяване на портфолиото с услугите, които да предоставя в отговор на нуждите на търговските партньори и крайните потребители. Пример за това е разработените в отговор на изискванията на Регламент 1169/2011 ЕС приложения за предоставяне на данни за хранителното съдържание на продуктите на крайните потребители. В България такова приложение е Продуктовия каталог на GS1 България.

Амбицията на организацията GS1 в световен план е да се превърне в източник на сигурни и качествени данни за различните категории продукти.

Други по-важни теми от дневния ред:

  • Обсъждане на реализацията на активните проекти за 2016 година
  • Предварителен финансов отчет за 2016 г.
  • Обсъждане и приемане на програма за дейността за 2017 г.
  • Обсъждане и приемане на бюджет за 2017 година.

Във фокуса на всички обсъждания е тясното сътрудничество между отделните организации GS1 и предоставянето на хармонизирани решения, които да позволят по-дълбоко внедряване на стандартите GS1 и да увеличат добавената стойност от внедряването на тези стандарти от фирмите.
-----------------------
* Включва: Gary Lynch, GS1 UK; Bruno Aceto, GS1 Italy; François Deprey, GS1 France; Christina Wergens, GS1 Sweden; Jörg Pretzel, GS1 Germany; Nicolas Florin, GS1 Switzerland; Lars Kyed, GS1 Denmark; Gregor Herzog, GS1 Austria; Elif Müftüoğlu, GS1 Turkey; Elzbieta Halas, GS1 Poland; Pieter Maarleveld, GS1 Netherlands; Pere Rosell, GS1 Spain.

 


14.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад