Назад

Председателите на Държавната агенция за бежанците и Българската търговско-промишлена палата ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България

Председателят на Държавната агенция за бежанците при МС, г-жа Петя Първанова проведе работна среща с председателя на Българската търговско-промишлена палата, г-н Цветан Симеонов. Те заявиха своята готовност да обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България.

На срещата беше обсъдена възможността Европейските търговски палати да се включат активно в интегрирането на бежанците у нас, както и предоставянето на работодателите на изготвени от ДАБ интеграционни профили на лицата с предоставен в България статут, които желаят да се включат в трудовия пазар.  

От Българската търговско-промишлена палата изразиха удовлетвореност от работата на ДАБ и възможността да помогнат, защото въпреки усилията на работодателските организации у нас все още остават незаети места в някои сектори. 


24.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад