Назад

Напредък в България по изпълнение на изискванията на Директива 2011/62/EU за фалшивите лекарства

Третият ден от Регионалния форум на GS1 в Европа бе официално открит от Бруно Асето и Цветан Симеонов


Третият ден от Регионален форум GS1 в Европа бе официално открит от Бруно Асето, председател на GS1 в Европа и Цветан Симеонов, председател на GS1 България.

В пленарните сесии участваха и лектори от български организации и фирми, представители на бизнеса.

Г-жа Илиана Паунова, изпълнителен секретар на Българската Организация за верификация на лекарствата, представи напредъка в България по изпълнение на изискванията на Директива 2011/62/EU за фалшивите лекарства. Съгласно директивата до 2019 г. във всички страни - членки в Европейския съюз, трябва да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти. Това би било възможно чрез заложените в директивата изисквания за използването на средства против фалшифициране, един от които е баркода GS1 Data Matrix.

Българската организация по верификация на лекарства бе регистрирана на 20 април, по-малко от година след като Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз подписаха Меморандум за сътрудничество и започнаха консултации за създаването на националната организация за верификация на лекарствата. Страната ни е втората в Европа, която е преминала към своевременно изпълнение на изискванията на директивата. През 2019 г. следва да се направи сертифициране на готовата системата.

Проблемът с  фалшивите лекарства е сериозен, СЗО оценява разпространението на фалшиви лекарства както следва:

•        1% от продажбите в развитите страни;

•        10-30% в развиващите се страни;

•        50% от нелегалните продажби по интернет;

•        Последно проучване на EUIPO показва 4.4% от фалшивите лекарства са продадени в ЕС.

Стимулът за фалшификаторите е огромен:

•        Печалбата се изчислява на 500 хил. инвестиции;

•        Санкции са много по-ниски, отколкото например за наркотици;

•        Много трудно е да се види разликата между оригинален и фалшив продукт;

•        Парите се харчат за оборудване, което да осигури изглед на двойник;

•        Съставът може да бъде всичко - пряко вредно или косвено (без никакъв ефект).

По силата на новата регулация лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като баркод на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни. 

В останалата част от пленарната сесия беше обърнато внимание на това как се променят условията на търговия на дребно и пазаруване. Представител на италианската верига COOP говори за магазина на бъдещето. Възможност за представяне получи и българския доставчик Белла България. Г-н Нено Ширтев, ръководител направление „Информационни технологии“ в „Белла България“ за това как използването на стандартите GS1 допринасят за устойчивото развитие на предприятието.

Основните предизвикателства в производството и финансовите операции са:

·        Твърде много документация;

·        Много грешки и пропуски;

·        Забавяне или неточна информация;

·        Липса на автоматизация и др.

След въвеждане на стандартите GS1 в фирмата се наблюдават следните резултати:

·        99.5% точност при инвентаризация;

·        Оптимизиране на веригата на доставки;

·        100 % електронни поръчки при продажби;

·        75% от фактурите са електронни и 25% за сега на хартия;

·        Оптимизиране на бизнес процесите;

·        Конкурентни предимства.

 


20.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад