Назад

БТПП работи по проект F.A.S.T.E.S.T, с цел да създаде бизнес ориентирано мислене в учениците от профилираните гимназии и училища

За изграждане на предприемачески умения в учениците от хранително-вкусовия сектор


На 29 и 30 септември 2016 г. в Румъния се проведе третата работна среща по проект F.A.S.T.E.S.T, който цели да  създаде бизнес ориентирано мислене в учениците от профилираните гимназии и училища.

Проектът F.A.S.T.E.S.T - Food and Agroindustrial Schools Toward Entrepreneurship by Storytelling & Digital Technology е резултат от тясното сътрудничество между десет организации и учебни заведения от пет европейски държави и цели да подобри образованието в сферата на агроиндустрията и професионалното обучение. Проектът, стартирал през ноември 2015, е финансиран със средства от Европейския съюз . Следните дейности са изпълнявани за постигането на тази цел:

·        Ангажиране на успели предприемачи от сектора на агро индустрията и представяне на техни добри практики на младите обучаващи се;

·        Формиране на фокус групи от талантливи ученици и учители за осъществяване на контакт с бизнесмените. Интервюиране на предприемачите и видео заснемане на добрите примери, разказани от тях;

·        Създаване на видео материали, които ще обединят опита на предприемачите и изучаваните агро специалности в една иновативна форма на обучение;

·        Интегриране на интерактивно съдържание в заснетите филми, позволяващо на учениците да избират различни интерактивни менюта за обучение по предприемачество и поддържане, развитие и управление на бизнес;

·        Предаване на знания и опит от всички партньори при мотивирането на младите да изградят мислене на „бъдещи предприемачи“.

БТПП работи в сътрудничество с професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Г. Павлов“. Досега, Палатата е идентифицирала 4 успешни практики за успели предприемачи в агро индустрията, а училището е организирало индивидуални срещи на ученици с предприемачи. Заснети са видео материали и са подготвени за видео обработка. Следващите стъпки са свързани с разработването и финализирането на крайния вариант на интерактивните филми и поставянето им на общодостъпна електронна  платформа за публично ползване, до която ще имат достъп всички заинтересовани страни.  В платформата ще има и отделна секция за контакт между предприемачи и ученици, осигуряваща възможност за откриване на нови работни места в сектора на хранително-вкусовата промишленост.


05.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад