Назад

БТПП участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ в БрюкселЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ по повод Европейската схема за интеграция на чужденци. В срещата взеха участие и представители на Европейската инвестиционна  банка, с които ЕВРОПАЛАТИ обсъди инициативата за общ проект за идентифициране, обучение и устройване на работа на младежи и имигранти.

Георги Стоев запозна участниците и със Специален доклад на Европейската сметна палата (№16/2016) „Цели на ЕС в областта на образованието", който ще бъде разпространен в началото на м. септември и чиито заключения ще бъдат обсъдени на заседание на Работната група на 7 септември 2016 г.

Напредък в изпълнението на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) бе отбелязан от  Европейската комисия с опита за събиране на максимална по обем информация, базирана на първите оценки на ИМЗ и докладите на държавите-членки.

По отношение на евентуалното продължение на ИМЗ след 2016 г., ЕК информира, че 14 държави-членки продължават да са допустими, като концентрацията е в Испания, Италия, Гърция и Португалия. Удължаването на ИМЗ ще е обект на дискусии .

Представителите на ЕВРОПАЛАТИ и Европейската инвестиционна банка решиха да съставят съвместен модул по проекта ERIAS, който да бъде представен на ЕК.


20.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад