Назад

Проектът Imagine – разширено внедряване на стандартите GS1 в болниците и аптекитеНационалната организация GS1 България информира, че на 1 юли в Женева, Швейцария, официално стартира проектът  Imagine. Той е ориентиран към сектор здравеопазване и предвижда разширено внедряване на стандартите GS1 в болниците и аптеките, с цел повишаване качеството на грижата за пациентите и тяхната безопасност.

Направените анализи показват, че в повечето страни, включително и в България, готовността от приемане на стандартите GS1 в болниците и аптеките е ниска. По-малко от 5% са запознати с тези стандарти.

Проектът Imagine цели да ангажира доставчиците на здравни услуги и пациентските организации, за да се насърчи по-задълбочено разбиране на стандартите GS1 - техните ползи, конкретно по отношение на по-добрата грижа за пациента, по-ефективното управление на разходите, понижаване на рисковете от грешки и намаляване на неефективността като цяло.

За нуждите на проекта са разработени специална методология и множество материали, които да подпомогнат Националните организации GS1 при работата им с болниците и аптеките - от привличането на интереса и създаването на готовност за внедряване, до фактическото прилагане и използване на стандартите GS1 в процесите, свързани с грижата за пациента.

Грижата за пациента – сигурна и ефективна – може да започне просто с едно сканиране!!!

Повече за приложение на стандартите GS1 в болниците  ТУК


19.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад