Назад

БТПП участва в юлската пленарна сесия на ЕИСКЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 518-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която  се провежда на 13 и 14 юли 2016 г.,  в Брюксел.

Председателят на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис  откри събитието. 

По време на пленарната сесия се очаква да бъдат представени приоритетите на словашкото председателство от Иван Корчок, министър по въпросите на словашкото председателство на Съвета на Европейския съюз.

Участниците в 518-та пленарна сесия ще проведат дебат относно бъдещето на Икономическия и паричен съюз. В него ще се включи и Сандро Гоци, държавен секретар по европейските въпроси в кабинета на министър-председателя на Италия Матео Ренци.

Предстои да бъде разисквана и темата -  европейската политика за конкуренцията, с участието на Маргрете Вестагер, европейски комисар, отговарящ за конкуренцията. В този панел е предвидено участието на заместник-председателя на БТПП Георги Стоев.

По време на сесията ще бъдат разгледани и Пакет от мерки за въздухоплаването – част I Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  за Стратегия на въздухоплаването в Европа.

Сред темите, които предстои да бъдат разгледани в Брюксел, са:

-        признаване на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване;

-        предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета;

-        Индустрия 4.0 (Четвърта промишлена революция) и цифровата трансформация: пътят напред, съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – цифровизиране на европейската промишленост – оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар;

-        Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа и др.

Очаква се бъде обсъдено и въздействието върху основните промишлени отрасли (както и върху работните места и растежа) от възможното предоставяне на статут „пазарна икономика“ на Китай (за целите на инструментите за търговска защита).

 

 


13.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад