Назад

БТПП участва в среща на тема „Европейският стълб на социалните права”

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в информационна среща за инициативата на ЕК за обществени консултации относно Европейския стълб на социалните права. Целта е да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия пазар за създаване на добре функциониращ и справедлив общоевропейски пазар на труда.

Действията на европейско равнище отразяват фундаменталните принципи на ЕС и се основават на убеждението, че икономическото развитие открива нови пътища към социален прогрес и води до преодоляване на различията между държавите-членки, както  и че социалната политика следва да осигурява подходящи предпазни механизми за съхраняване на европейските ценности. В същото време това развитие представлява фактор на производителността, който намалява неравенството, максимизира създаването на нови работни места и спомага за просперитета на човешкия капитал в Европа.

Мотивите за тази инициатива на ЕК, обхватът и естеството й поставят началото на широка консултация и са придружени от следните два работни документа на Комисията:

Социалните партньори – и на европейско, и на национално ниво, играят централна роля при оформянето на Европейския стълб на социалните права. Българските работодатели и всички граждани могат да се включат в обществената консултация   оттук


18.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад