Назад

БТПП подкрепи позицията на Международната организация на работодателите за иновации, растеж и устойчива заетостБългарската търговско-промишлена палата  подкрепи проекта на обща позиция на Международната организация на работодателите (IOE), Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), B20 и L20, адресирана до G20*. Проектът ще бъде разгледан на срещата на министрите на труда от G20 (11 и 12 юли 2016 г.). В позицията са залегнали следните основни положения:

  • Разработване на политическа рамка за по-добро разпределение на ефектите от внедряване на технологиите, без риск за загуба на работни места в резултат на индустриални реформи и дигитализация
  • Решителна борба с младежката безработица
  • Приемане на макроикономически политики, които насърчават заетостта
  • Осъществяване на целта от Бризбейн (2014 г.) за намаляване на различията между половете в сферата на заетостта с 25% до 2025 г.
  • Насърчаване на формалната заетост и прилагане на препоръката по отношение на неформалната заетост, приета от Националната конференция на труда през 2015 г.

В проекта са посочени мерки, за които БТПП е настоявала чрез свои становища и позиции пред съответните компетентни органи в България. Като пример могат да се посочат: свързване на младежи и бизнес с цел намаляване на безработицата, нарастване на младежката заетост, политики, насърчаващи заетостта и др. Следва да се отбележи, че в проекта са включени и мерки, които залегнаха в Насоките на дейността на БТПП за периода 2014-2018, като например: подкрепа на социалния диалог, насърчаване на професионалното образование в перспективни и ключови за икономиката отрасли и др.

-----------
* По време на сегашното председателство на G20 от Китай, на 4 и 5 септември 2016 г. в Ханчжоу ще се проведе среща на върха на „двадесетте”


06.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад