Назад

Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП

Проведено бе Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет (БЛБС) при БТПП.

Събранието бе официално открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, като в приветствените си думи към учредителите отбеляза цялостната покрепа на Палатата по активизирането и подновяването на дейността на смесения бизнес съвет. Симеонов подчерта желанието да се активизират бизнес връзките между България и Ливан.

Н.Пр. Сузан Музи, Посолство на Ливан в София, изрази уверенията си, че сътрудничеството между България и Ливан ще даде реални резултати и приветства възобновяването на дейността на БЛБС.

Модератор на Общото събрание бе Васил Тодоров, главен секретар на БТПП. В своето изказване той сподели, че в предходна среща с инициатори за възобновяването на БЛБС са участвали достатъчно представителна група бизнесмени със сериозни намерения за по-активна дейност на БЛБС. Те са изпълнили своя ангажимент за намирането на достатъчен брой компании с интереси в Ливан и подновяване дейността на съвета.

По предложение на Махамад Хамиди Сакър, председател  на БЛБС, старото наименование – Българо-ливански бизнес клуб бе променено с пълно мнозинство при гласуването от присъстващите на Българо–ливански бизнес съвет при БТПП. Последва гласуване на нов правилник на БЛБС, който бе приет с пълен консенсус.

Избрано бе ново ръководство в следния състав:

Мохамад Хамиди Сакър – “СБЛ ГРУП ООД” – председател  на БЛБС

Мазен Фарак – „ ICE WATCH” - заместник – председател

Саад Ал-Балбаки – „Coin Blue” – заместник – председател

Светослав Богалински – “Хоризонт Инвест ООД” – заместник – председател 

Гасан Насър – “Communica” – Пр на БЛБС

Недим Генджев – “АВС ТУРС ООД” – секретар на БЛБС

 

Избрани бяха членове на клубния съвет на БЛБС, като след пълно единодушие бяха определени:

Мохамад Хамиди Сакър – “СБЛ ГРУП ООД” – председател  на БЛБС

Мазен Фарак – „ ICE WATCH” - заместник – председател

Саад Ал-Балбаки – „Coin Blue” – заместник – председател

Светослав Богалински – “Хоризонт Инвест ООД” – заместник – председател 

Недим Генджев – “АВС ТУРС ООД”

Събранието приключи с представяне и обсъждане на програмата за 2016г. Първото в предложената програма събитие е оказване на пълно съдействие и активно участие на членовете на БЛБС при предстоящото посещение на 25 април 2016 г. в София на ливанска бизнес делегация. 


21.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад