Назад

БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство

Иранският бизнес проявява подчертан интерес към сътрудничество в секторите транспорт, енергетика, туризъм, съвместно производство на стоки


Обменът на информация, опит и добри практики между БТПП и Иранската палата на търговията, индустриите, мините и земеделието са важна предпоставка за развитието на взаимноизгодното търговско-икономическо сътрудничество България - Иран. Това общо виждане изразиха по време на среща председателите на двете палати Цветан Симеонов и Мохсен Джалалпур. В срещата участваха също д-р Фархад Шариф – зам.-председател на Иранската палата  и представители на Посолството на Иран в София.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, като акцентира върху историята на Палатата, структурата  и ролята й в стопанския живот на страната, участието във водещи международни организации.

Мохсен Джалалпур изрази своята отлична оценка за дейността на БТПП и отбеляза, че в Иран има висока степен на уважение и доверие към България и българските стоки. Той сподели планове и проекти за осъществяването на нов транспортен коридор Персийски залив – Черно море. Той ще тръгва от Иран и ще преминава през Грузия, Азербайджан и Армения до България. Целта е създаване на възможности за ефективни и надеждни товарни превози между държавите от Близкия Изток и Централна и Източна Европа. Проектът ще допринесе за оползотворяване на нарастващия търговски потенциал в двата региона и обслужване на транзитния трафик от и за Далечния Изток.

Двамата председатели се обединиха около тезата, че колкото повече транспортни коридори бъдат реализирани, с толкова по-голяма търговска свързаност ще разполагат двете икономики. Мохсен Джалалпур очерта областите, към които иранският бизнес проявява подчертан интерес - транспорт, енергетика, туризъм, търговски обмен и съвместно производство на стоки.

Друга основна тема, повдигната от иранска страна, бяха митническите въпроси и по-специално улесняването на транзита на стоки на българо-турската граница. В тази насока бе изразена идеята за създаване на механизъм за размяна на информация, касаеща евентуалните проблеми или забавяния на границата и митницата. Г-н Симеонов информира иранската делегация, че за решаване на проблемите ще бъде нужно и сътрудничество с Асоциацията на българските предприятия за международни превози, Агенция „Митници“ и ресорните министерства, за което те ще бъдат надлежно уведомени.

От Иранската палата проявиха интерес към фестивала на българската роза и към създаването на въздушни коридори за трансфер  на туристи от Далечния Изток.


20.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад