Назад

Пазарите на Филипини, Виетнам и Индонезия – очаквания за значителен ръст през следващите 5 годиниБългарската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Enterprise Europe Network и европейските мрежи от АСЕАН проведоха семинар на тема „Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия“.

Валерио Мацоне, представител на Европейско-филипинската бизнес мрежа, представи бизнес мрежите EC-AСЕАН, които са част от Асоциацията на Южноазиатските държави. Асоциацията прогресивно се придвижва към обособяване на зона за свободна търговия, като се очаква значителен икономически подем през следващите 5 години. Европейските мрежи, гости на събитието, са създадени в рамките на Асоциацията на Южноазиатските държави, които целят да стимулират развитието на двустранната търговия между Европейския съюз  и развиващите се пазари от Южна Азия.

Г-н Мацоне запозна участниците с бизнес възможностите пред европейските предприятия във Филипините. През 2015 г. ЕС е третият по големина търговски партньор на Филипините, като България се нарежда на 16-то място от страните- членки на ЕС по обем на двустранната търговия. Най-бързо развиващите се сектори, в които се отчита значителен ръст от близо 17%, са стоките и услугите, като местното правителство е предвидило и стимули за допълнителни 13 сектора. За повече информация  ТУК

Филип Ендерсбей от Европейско-виетнамската бизнес мрежа, подчерта дългогодишното ползотворно сътрудничество между България и Виетнам, което през 2015 г. отбеляза своята 65-годишнина. Той насочи вниманието на участниците към засиления интерес от страна на български компании да навлязат на виетнамския пазар. Стабилният икономически ръст на страната през последните 10 години и бързо развиващата се средна класа са добри предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции в страната. Най-бързо растящите сектори във Виетнам, които крият голям потенциал за европейските предприятия от гледна точка на бизнес възможности, са секторите здравеопазване, зелени технологии и хранително-вкусовият сектор. За повече информация ТУК  

Европейско-индонезийската бизнес мрежа беше представена от г-жа Ирма Орланди, която наблегна на пазарния потенциал на Индонезия като една от бързоразвиващите се страни в региона. В страната все още има пазарни бариери, като например високи нива на бюрокрация, сравнително ниска защита на интелектуалната собственост и висока корупция, които, обаче, се компенсират от икономическа и политическа стабилност и младо население с растяща покупателна способност. Секторите с най- висок потенциал за чуждестранни инвестиции са строителния (основно изграждане на инфраструктура), ИКТ, както и здравеопазване. За повече информация  ТУК

Следете сайта на БТПП за бъдещи семинари и обучения!

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, Тел. 02/8117 515, 525q e-mail: een@bcci.bg


05.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад