Назад

Семинар по безопасни и здравословни условия на труд

В БТПП се проведе семинар по безопасни и здравословни условия на труд. Участници в семинара бяха над 20 председатели на регионални търговско-промишлени палати (камари). Лекция за ефективна и безопасна работна среда изнесе проф. д-р Емил Воденичаров, ръководител на Университетската катедра по хигиена, медицинска екология и хранене.

Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда, мониторинг на работните зони, адекватна оценка на рисковете и навременни мерки за тяхното отстраняване.

След  семинара се състоя и регулярна среща на председателите на регионалните палати.


06.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад