Назад

Обучение по здравословни и безопасни условия на трудБългарска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” (БА ТЗБ) проведе обучителен семинар „Здравословни и безопасни условия на труд“.

Лектори по време на семинара бяха инж. Виолета Добрева, директор на Главна дирекция «Инспектиране на труда» , Георги Илиев, съпредседател на БА ТЗБ, Експерт ЗБУТ , Георги Николов, мениджър Ansell България, и д-р Румяна Ташева, основател и председател на Българската организация по спортна кинезитерапия, член на Международната федерация по спортна кинезитерапия.

Проведе се оживена дискусия с участието на КТ „Подкрепа“, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Главна инспекция по труд и представители на 23 фирми.

-----------------

Приложение: ТЕМИ И ЛЕКТОРИ:

  • Тема: «Насоки относно фирмената политика по здравословни и безопасни условия на труд. Нормативни разпоредби и добри практики.   Актуални промени в областта на ЗБУТ. Въвеждане на системи за управление на дейностите по безопасност и здраве. Оценка и управление на професионалния риск. Акценти в контролната дейност на ИА «ГИТ», примери относно характерни нарушения на трудовото законодателство и отчетени добри практики ». Лектор: Инж. Виолета Добрева, Директор на Главна Дирекция «Инспектиране на труда»
  • Тема: «Нормативни изисквания и добри практики при извършване на дейности с повишен риск. Оценка на риска непосредствено преди работа. Разрешителни/наряди за работа. Примери относно с работа на височина, работа в ограничени пространства, изкопни работи, ремонт и поддръжка на съоръжения».Лектор:  Георги Илиев, Съпредседател на БА ТЗБ, Експерт ЗБУТ
  • Тема: «Промени в стандартите за защита на ръцете БДС EN 388 и БДС EN 374».Лектор:  Георги Николов, Мениджър Ansell България
  • Тема: «Промоция на активен и здравословен начин на живот. Профилактика и преодоляване на стреса на работното място за подобряване на здравето и постигане на дълголетие на работещите. Диагностициране и физиотерапия на постуралните нарушения при работещи лица».Лектор: Доц. Румяна Ташева, Доктор, Основател и председател на Българската Организация по Спортна Кинезитерапия, член на Международната Федерация по Спортна Кинезитерапия

 


28.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад