Назад

Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева

Проведена бе среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов и главния секретар Васил Тодоров с министъра на земеделието и храните Десислава Танева. В рамките на срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество.

Обсъдено бе организирането на съвместни събития в областта на екологичното земеделие. Коментирани бяха възможностите за ангажиране на БТПП при организиране на посещения в страната и в чужбина на компании от съответните сектори в обсега на министерството. Дискутирана бе и организацията на срещи с фирми и браншови организации в София и страната при посещение на чуждестранни гости в България, както и търсенето на възможности за намиране на конкретни партньори в областта на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

Акцент в разговора бе поставен и върху стандартите GS1:

·       GLN за идентификация на обекти

·       GTIN за идентификация на продукти

·       SSCC/GRAI за идентификация на транспортни средства/амбалаж за многократна употреба

·       Маркировка с баркод за нуждите на проследимостта

·       Стандарт EPCIS – стандарт при споделяне на информация относно движението и статуса на стоките във физическия свят

·       Стандарти за електронни документи EDI (поръчки, фактури, авизо за доставка)

Обсъдено бе и възможно сътрудничество във връзка с попълването на данни за българските земеделски производители в новосъздадения Световен регистър на земеделските производители. Регистърът ще позволи на земеделските производители, държавни структури, бизнеса и потребители да обменят информация за продукти и услуги в реално време в цял свят.

Регистрацията в този световен регистър е доброволна и безплатна. Виж повече тук: www.unbluenumber.org


30.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад