Назад

Почетният консул на Естония в България посети БТПППочетният консул на Естония в България Борис Халачев посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов. От името на Асоциацията на почетните консули в България Борис Халачев изложи виждането си за ролята на почетните консули като важна част от инфраструктурата на междудържавните комуникации. Той връчи писмо и становище относно привилегии и статут на почетните консули във връзка с обсъждания по темата в публичното пространство.

БТПП, като координатор през 2016 г. на Национално представителните работодателски организации (НПРО), пое ангажимент да запознае работодателските организации със становището.

Приложение:

Писмо на почетните консули в Република България

Становище на почетните консули относно превилегии и статут


28.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад