Назад

БТПП и Националният гаранционен фонд подписаха Споразумение за сътрудничествоБългарската търговско-промишлена палата (БТТП) и Националният гаранционен фонд (НГФ) сключиха Споразумение за сътрудничество. Меморандумът бе подписан от Цветан Симеонов, председател на БТПП, от една страна, и изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров, и Александър Георгиев, член на Съвета на директорите и прокурист на НГФ, от друга.

Целта на споразумението е чрез добрите позиции на Палатата сред предприемачите в България да се популяризират възможностите на Гаранционния фонд в подкрепата на бизнес проекти при финансирането им от търговските банки. Документът предвижда също провеждане на широкообхватно проучване за нагласите на бизнеса към гаранциите като финансов инструмент, както и информационна кампания за продуктите, които Националният гаранционен фонд предлага. Двете институции ще обединят усилията си и в проучване на възможностите за нови гаранционни схеми на фонда с цел постигане на по-добри параметри за предприятията-бенефициенти. 

В момента дъщерното дружество на Българска банка за развитие предлага гаранционна програма за собствен риск в партньорство с 10 търговски банки. Това са Алианц банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Обединена Българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, Сибанк, Ти Би Ай Банк и УниКредит Булбанк.

·Националният гаранционен фонд е учреден през август 2008 г. Основната цел на фонда е да подобри достъпa до финансиране на малките и средни фирми. Приоритет по гаранционните схеми, които фондът предлага, са инвестиционните кредити, отпускани за финансиране на проекти по оперативни програми, но от подкрепа ще се ползват и фирми, търсещи ново финансиране за оборотни или инвестиционни нужди.


30.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад