Назад

БТПП участва в дискусия за лобирането пред европейските институции 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в Обществено-политически форум по инициатива на Националната асоциация на общинските служители в България и Фондация „Ханс Зайдел”. Той изложи виждания за необходимостта от ясна регламентация на дейностите по информирането,  както за неправителствените организации,  така и за представителите на политическите сили. Когато има условия за прозрачно представени  интереси всички са длъжни да изслушват, да се запознават , да търсят общо приемливо решение, което да бъде в обществен интерес. 

Г-н Симеонов изказа загриженост от огромната нормотворческа дейност в  страната и загриженост, че нито българските граждани, нито българските фирми проявяват достатъчно интерес в предварителното обсъждане актовете на ЕС, което създава опасност  от неприятни изненади, когато тези актове вече са приети и трябва да бъдат прилагани. Ролята на неправителствените организации, като БТПП ще бъде значителна за промяна на тази ситуация, заключи в изказването си  председателят на БТПП.

29.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад