Назад

Публично подписване на меморандум за насърчаване на строителното предприемачество 
Управителните съвети на Българската търговско-промишлена палата и на Българската предприемаческа камара в строителството отправя покана към представителите на медиите да присъстват на официалното подписване на Меморандум между БТПП и БПКСтр. 
КОГА:  20.04.2011г.(сряда) от 12:30 часа на ул.”Искър” №9. 
КАКВО: Меморандумът е в продължение на усилията на БТПП икономическата категория строителен предприемач от месец януари 2011г да стане част от Националния класификатор на Република България.
С КАКВА ЦЕЛ: За насърчаване на строителното предприемачество в България, за оказване на съдействие на фирмите от бранша в процеса на намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях, както и в помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции;
С КАКЪВ ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: За издигане авторитета на професията „строителен предприемач”, БТПП и БПКСтр ще издават на съвместните си членове – строителни предприемачи, удостоверения/сертификати на български и на чужди езици, за удостоверяване на актуалния им статут като търговци, извършващи предприемаческа дейност в съответствие с критериите, утвърдени от Управителния съвет на Българската предприемаческа камара в строителството и ще организират съвместни обучения, вкл.професионални, семинари, конференции, кръгли маси и др.подобни мероприятия за повишаване знанията, уменията и на членовете си по правни, икономически и социални теми.

Представители на медиите ще могат да проследят и да заснемат събитието, а след подписването на меморандума господата Цветан Симеонов председател на УС на БТПП и Николин Гавраилов председател на УС на БПКСтр ще отговорят на въпроси на медиите.
Бъдете добре дошли!

19.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад