Назад

БТПП участва в 512-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален КомитетЗам.-председателят на  БТПП Г.Стоев участва в 512-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален Комитет (ЕИСК), която започна на 9 декември 2015 г. в Брюксел и продължава и днес.
 
С дискусиите си по време на форума участниците ще направят равносметка на люксембургското председателство на Съвета на ЕС. Програмата им включва и разисквания с участието на първия зам.-председател на Европейската комисия Франс Тимерман на работната програма на Европейската комисия за наближаващата 2016 г. и Европейската програма в областта на миграцията.
 
В рамките на сесията е предвидено и връчване на Наградата на гражданското общество.
 

10.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад