Назад

Форум „Факторинг – средство за развитие на бизнеса", организиран от b2b MediaВ България факторингът е 4% от БВП, докато в световен мащаб достига до 10 на 100, а това означава, че пазарът има сериозен потенциал за развитие, коментираха експерти по време на дискусия на тема „Факторингът – средство за развитие на бизнеса. Какви са очакванията и тенденциите за 2016 г.“, организирана от b2b Media.
 
"Причината за ръста на факторинг услугите е увеличаването на износа", заяви Никола Стоянов, зам.-директор на Изпълнителната агенция на малките и средни предприятия.
 
„Факторингът е един от най-успешните продукти в България към момента. Това е продукт със сериозно бъдеще и с много предимства. Финансовият инструмент помага за управлението на финансовият риск и едновременно с това осигурява нужното оборотно финансиране за бизнеса. Пощенска банка има над 10 години опит в развитието на факторинг услугите. Важна част от комплексната факторинг услуга, която предлагаме е оценка на контрагентите на нашите клиенти. Това помага на бизнеса с нов клиент или на нов пазар, изгражда правилните бизнес връзки и минимизира рисковете“, коментира Николай Стоянов, началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране“ в Пощенска банка.
 
Във втория панел се коментираха темите за риска при малките и средни предприятия и застраховането на кредитни рискове.
Костадин Джигов, експерт управление на финансов риск заяви, че едни от най-лошите практики от бизнеса са големите кредитни лимити, които се допускат от компаниите към техните партньори, поемането на поръчки, които ангажират целия финансов ресурс на фирмата и незачитане на макроикономическите фактори в страната.
 
Ана Кършовска, директор „Бизнес развитие“ в Българската агенция за експортно застраховане обърна внимание на основните причини, които повишават риска от просрочване на плащанията. Проблемите във финансовото състояние и неорганизираността са двата най-силни фактора.
 
По време на финансовия форум бяха изнесени данни за състоянието на международния и българския пазар на факторинг услуги.
 
Нараства търсенето на факторинг услугата за целия свят с 6 процента за една година. Най-силен растеж се проявява в Европа (+8%) и в Америка (+8%).
 
Презентациите, представени на форума и допълнителна информация за събитието можете да намерите: ТУК 
 

16.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад