Назад

Българо-израелската търговско-промишлена палата при БТПП прие основни направления за работата си в периода 2016 – 2018 годинаНа заседание УС на БИТПП бяха разисквани основни проблеми и очертани главните направления за   дейността и в периода 2016-2018 г. 
 
Председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов изрази увереност в ползотворността на предстоящата работа на БИТПП и готовността на БТПП за съдействие с конструктивни предложения за активна съвместна дейност. 
 
При отбелязването на „120 години търговско-промишлени палати в България” с регионалните ТПП/К в страната, в срещите си  с  местните  кметове и областни управители ръководството на БТПП ще предложи създаването на IСT обучителни центрове за ученици – особено полезно за региони с недостатъчно използван IСT потенциал сред младите хора. В тази посока е и предложението на БТПП за създаване на дирекция „Професионално образование и предприемачество”в министерството на образованието и за цялостна адекватна преоценка труда на учителите.
 
Съвместното разработване на проекти на дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП с БИТПП е добра възможност и за израелски, и за български IСT фирми за достъп до европейско финансиране. 
 
След проучване интереса на български фирми за работа с израелски партньори и активизиране на директните контакти с израелското посолство в София биха могли да се постигнат успешни резултати като участие в съвместни събития, обмен на бизнес делегации между България и Израел и др. 
 
Одобрени бяха предложените от председателя на БИТПП Христо Попов пет основни направления за работа на БИТПП за периода 2016-2018 г.: „Информационни и  комуникационни технологии / IСT”, „Туризъм” – СПА, балнеотуризъм, алтернативен, културен,селски и др., „Селско стопанство, МСП, търговия, износ”, „Околна среда и води” и  „Култура – бизнес, бизнес – култура”. 
 
Взето бе решение за разработване на план с мероприятия и конкретни дейности, за активизиране контактите на БИТПП с търговската служба при посолството на Израел в София и с български и израелски институции и бизнес центрове.
 

19.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад