Назад

БТПП започва да издава удостоверения от класациите ТОП 100 и ТОП 1500БТПП започва да издава удостоверения на фирмите, включени в наскоро представените класации ТОП 100 и на ТОП 1500. Впечатляващи са резултатите на компаниите от различните класации: висок ръст на приходите от продажби (средното увеличение е 174% през 2014 г. спрямо 2013 г.) добра рентабилност (средна печалба от 38 лв. на всеки 100 лв. приходи от продажби) и рекордно увеличение на печалбата (среден ръст от 339% през 2014 г. спрямо 2013 г.).

Проверете мястото на Вашата фирма в класациите:

- ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година

- ТОП 1500+ Фирми, класирани по стойността на нетните приходи от продажби през 2014 година

ТОП 1500+ е динамична класация, която позволява и неучаствали до сега фирми да въведат своите данни и да бъдат включени.

Всяка от класираните фирми може да получи удостоверение, което ще съдейства за издигане на авторитета й пред всички партньори. В удостоверението се посочва мястото и категорията на класираната фирма, както данни за общия брой участващите фирми. Документът е двуезичен (на български и английски език) и е поставен в рамка.

Стремейки се да популяризира добрите резултати, БТПП разпространява икономическата класация ТОП 100 при около 200 бизнес събития – форуми, срещи и конференции с над 2100 участници, средно годишно. В международен план „ТОП 100” се разпространява при бизнес визити зад граница до 120 търговски палати по света, до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45 национални палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални и местни структури и 20 млн. компании; до 330 членове на Асоциацията на световните търговски центрове; до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и до други международни организации.

Предишни издания на ТОП 100 могат да се разгледат онлайн: http://www.bcci.bg/top-100-bg.html. За заеманата позиция в тях БТПП също издава удостоверения.

 

За повече информация, както и за заявки за удостоверения:

отдел „Икономически анализи и политика”,

тел:   02/8117 411; 8117 410

e-mail: ikan@bcci.bg, ikontr@bcci.bg

Цената на удостоверението е 24 лв. с ДДС. Може да се заплати в брой, на касата на БТПП или по банков път (в лева):

БТПП

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

пл. Света Неделя №7

гр.София

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19


28.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад