Назад

БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на трудГлавният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в периода 16-18 септември в проучвателно посещение в Швейцария, организирано по проект на Министерство на труда и социалната политика - „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
 
Целта на проекта е повишаване на осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на различните инструменти на бипартитния диалог и за възможните области, в които той може да има водеща роля при решаване на въпроси от взаимен интерес.
 
В рамките на посещението се проведоха работни срещи с представители на паритарни комисии от Швейцария, посещение на фирми и учебни центрове. Основните теми, които бяха разгледани, са: законодателната  основа, създаването, функционирането и финансирането на дейността на паритарните комисии в Швейцария, които се състоят от представители на работодателските и синдикалните организации и които имат за задача да следят за спазването на отделните колективни трудови договори. 
 

23.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад