Назад

Пето годишно отчетно-изборно събрание на Българо-израелската търговско-промишлена палата

Българо-израелската търговско-промишлена палата  (БИТПП) проведе своето  Пето годишно отчетно-изборно събрание на 24 септември 2015 г.  

Приветствие към членовете на смесената палата поднесе главеният секретар на БТПП Васил Тодоров. 

Пейчо Лалев - дългогодишен председател на Българо-израелската търговско-промишлена палата и член на УС на БТПП, бе удостоен с плакет и грамота за активна дългогодишна работа и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП и по повод приключване на активната му трудова дейност.

На събранието бяха поставени акценти върху привличането на нови членове на БИТПП, търсенето на нови форми и методи за подобряване активността и ефективността в работата с Израелското посолство в България, активизиране работата с Израело-българската търговска палата в Тел Авив, организиране на посещения в ТПП във Враца, Монтана, Видин и Кюстендил, като се активизира интереса на българските фирми за работа с Израел.

Предложено бе организирането на поне по две посещения годишно на бизнес форуми, симпозиуми, панаири в Израел; използването на всички възможности за културен обмен между България и Израел чрез участието на БИТПП и Културния център към Посолството на България в Тел Авив; проучване на възможностите за организиране на  IT форуми в България и участието в подобни - в Израел.

Приета бе Програма за работата на Българо-израелската търговско-промишлена палата по основни направления: информационни и иновационни технологии, селско стопанство, лека и хранителна промишленост, околна среда и води, малки и средни предприятия, електроника, строителни материали, търговия.

Гласувани бяха промени в Устава на БИТПП. Избран бе нов Управителен съвет с председател Христо Попов.                  

Взето бе решение за създаване на сайт на БИТПП.

Презентация на свои продукти с високо качество направи на фирма „БДН Интернешънъл” ООД. 


25.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад