Назад

Проведено бе заседание на Националния икономически съвет

Проведено бе редовно заседание на Националният икономически съвет (НИС), председателстван от министъра на икономиката Божидар Лукарски. От страна на БТПП участие взе главният секретар на Палатата Васил Тодоров.

На заседанието бе обсъден проектът на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който предвижда въвеждането на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност.

Разгледан бе и Проектът за Национална стратегия за интелектуална собственост. В ръмките на дискусията бе поставен въпросът за по ясна координация между органите, които се занимават със закрила на интелектуалната собственост.

Предложенията за промени в законодателството, регламентиращо издаването на „Синя карта“, ще се разгледат на следващото заседание на Съвета.


25.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад