Назад

В БТПП се проведе Информационен ден „Нови кредитни продукти и гаранционни схеми за малките и средните предприятия на Банка ДСК“

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП съвместно с Централно управление на Банка ДСК проведе Информационен ден „Нови кредитни продукти и гаранционни схеми за малките и средните предприятия на Банка ДСК“. Информационният ден бе проведен в съответствие с Рамковото споразумение за сътрудничество между Палатата и Банка ДСК, сключено през първата половина на месец септември 2015 г. 
 
Събитието бе открито от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и член на УС на БТПП.
 
Изнесена бе презентация на тема: „Банка ДСК – партньор на Вашия бизнес и проектни инициативи“ от Анна Пресолска, Дирекция "Малки и средни предприятия и агробизнес" в ЦУ на Банка ДКС. 
 
Представена бе визията на банката по отношение кредитните продукти и гаранционни схеми за МСП. 
 
Проведена бе и дискусия, в която участие взеха акад. Никола Съботинов - съпредседател на Съвета по иновации, доц. Георги Райчевски - програмен мениджър в ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР, Тихомира Палова - гл. експерт в Министерството на икономиката и д-р Стефчо Стефанов - председател на УС на Българската асоциация на фермерите. 
 

 


23.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад