Назад

Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015 г.        Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи за намиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015г. в Истанбул, Турция и е насочено към представители на малки и средни предприятия (МСП), университети и изследователски организации, който имат интерес да представят своите проектни предложения, да обменят опит и идеи за сътрудничество.
       
Събитието е организирано от TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания), ЕЕN Истанбул и университета „Сабанджъ“, като целта е повишаване на информираността относно нанотехнологиите, съвременните материали и производство и създаване на партньорства между европейски и турски организции, интересуващи се от финансиране за своите проекти.
 
Двустранните срещи ще бъдат фокусирани най-вече върху следните сектори: 
Нанотехнологии
Съвременни материали и производство
Фабрики на бъдещето
 
        Разходите за път на ограничен брой участници от университети и изследователски организации ще бъдат поети от организаторите.
 
За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да:
1. Имат проектно предложение за работната програма NMPB 2016-2017 (с изключение на EeB, SPIRE and BIOTEC)
2. Да го представят пред аудиторията
3. Да търсят поне един партньор от Турция
       
В случай че това предложение представлява интерес, участниците трябва да попълнят формуляр с кратка информация за своя проект и да я изпратят на имейл: aia@sabanciuniv.edu . 
Формуляра за кандидатстване е достъпен на сайта на събитието. За достъп, моля следвайте линка: https://www.b2match.eu/nmpist2015
 
Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври.
Кандидатите ще бъдат избрани от комитет, сформиран от представители на TUBITAK(Съвет за научни и технологични изследвания) и университета „Сабанджъ“.
 
За повече информация, моля свържете се с отдел “Европейски информационен и иновационен център“ към БТПП:
 
Христина Шотекова
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско- промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 515
Е-mail: h.shotekova@bcci.bg  или een@bcci.bg 
 

24.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад