Назад

НОИ представи резултатите от проект за Интегрирана система за електронен обмен на документи и данниНа заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) представи резултатите от проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ  за изплащане на парични обезщетения от ДОО“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.  Акцент в дискусиите бе създаването на информационна и технологична платформа, която да обезпечи извършването на електронния обмен на документи и данни. 
 
С въвеждането в експлоатация на интегрираната система, НОИ цели да отговори на един от основните приоритети на ОПАК – създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация. 
 

21.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад