Назад

Работнa срещa на GS1 България и GS1 Global office

Посещение на представители на Глобалния офис на GS1 бе осъществено в периода 15-16 юли. Подобни визити се състоят и в други държави, между които Сърбия, Албания, Македония, Румъния, Босна и Гърция. 
В организираните работни срещи с екипа на GS1 България – Съвет към БТПП бяха обсъдени множество въпроси, свързани с дейността на организацията в България и приложението на стандартите GS1 в страната. Част от темите включваха стратегическите партньорства, разнообразието и качеството на предлаганите услуги, напредъка по внедряване в стандартите.
 
От страна на представителите на Глобалния офис на GS1 - Оудри Крамър, мениджър връзки с индустрията и стратегически инициативи, транспорт и логистика, митници, и Хенри Бартел, вицепрезидент международни партньорства и интегритет на системата GS1, бе изразена готовност за експертна подкрепа по различни проекти, както и съдействие за постигането на стратегическите цели на организацията в страната. В разговорите като важна тема се очерта необходимостта от по-тясно сътрудничество с фирмите, разработващи информационни системи и залагането на стандартите в основата на различните решения. Ключови сектори са здравеопазването, търговията на дребно, транспорта и логистиката. 
 
Предвидено е в рамките на проект Международната организация GS1 да съсредоточи усилията си в региона, като се създадат условия за обмен на опит и добри практики от приложение на стандартите в различните сектори, провеждане на тематични срещи на целеви групи.  
 
Срещите приключиха позитивно и за двете страни.   
 

21.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад