Назад

Посланикът на Филипините посети БТПП

В БТПП се проведе среща на зам.-председателя на палатата Георги Стоев с посланика на Филипините в Унгария, акредитиран и за България Н.Пр. г-жа Елеанор Хаусиян, първият секретар и генерален консул към посолството г-жа Патрисия Барера, г-н Огнян Траянов, почетен консул на Филипините в България и г-жа Милена Милева, експерт към консулството на Филипините в България.
 
Георги Стоев запозна гостите с основните дейности на палатата, свързани с функционирането на търговския регистър, арбитражния съд и членството в различните международни организации. В хода на разговора, посланик Хаусиян бе информирана за възможностите, предлагани пред чужди инвеститори от трети страни по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020*
 
Бе договорено г-жа Патрисия Барера да информира за срещата си в БТПП Филипинската търговска палата с цел по нататъшно активизиране на дейностите на двете палати и информиране на бизнес средите за икономическите възможностите в двете страни.
 
Посланик Хаусиян сподели своето виждане за развитието на двустранните отношения. Пазарът на Филипините с население от около сто миллиона души представлява интерес за фирмите от различни сфери на българската икономика.
 
Огнян Траянов изтъкна добре функционираща и работеща система за обучение на квалифицирани кадри във Филипините във сферата на здравеопазването, които по различни програми имат възможност да работят в ЕС, включително и в България.   
 
_________
 
* „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.    

22.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад