Назад

БТПП представи годишното издание „Bulgaria in figures“В навечерието на 120-годишния юбилей на търговско-промишлените палати в България, БТПП представи годишното издание „Bulgaria in figures“. 
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов също така съобщи положителни тенденции в различните области на икономиката от последните месеци на 2015 г.:
увеличение на Брутния вътрешен продукт с 2% през I-то тримесечие на 2015 г. спрямо I-то тримесечие на 2014 г. България е на 11-то място по ръст на БВП сред страните от ЕС. 
всоки темпове на ръст на износа - от 12.8% в периода януари-април 2015 г. спрямо януари-април 2014 г.
увеличение на Индекса на промишленото производство с 1.5% през април 2015 г. спрямо април 2014 г. 
заети лица – с 56 хил. повече работещи през I-то тримесечие на 2015 г. спрямо I-то тримесечие на 2014 г.
излишък в бюджета (КФП) – над 1,1 млрд. лв. през май 2015 спрямо дефицит от 887 млн.лв. през май 2014 г.
 
По оперативните програми са усвоени 82% от средствата към края на май 2015 г., при 62% - година по-рано. Положително е и, че България запазва рейтинга си в международен аспект.
 
Брошурата „Bulgaria in figures” е в подкрепа на положителните възможности на икономиката на страната. Изданието тази година предоставя систематизирана информация за икономиката на страната за периода 2010 - 2014 г., което позволява бързо и лесно запознаване с важните икономически показатели и условията за бизнес в България. За първи път са включени позициите на България в най-важните международни класации.
 
„Bulgaria in figures” се разпространява до 70-те дипломатически представителства, акредитирани в България със седалище в София и до 60-те служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина, а също до членовете на Асоциацията на европейските палати „ЕВРОПАЛАТИ“ и до членовете на Асоциацията на световните търговски центрове. 
БТПП разпространява „Bulgaria in figures” и при редовните посещения на чуждестранни делегации у нас, при българските делегации зад граница, бизнес форуми и други важни събития. 
 
 

18.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад