Назад

БТПП участва във форума EU-CELAC в БрюкселЗам. председателят на БТПП  Георги Стоев в качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ и Доминик Бусеин от ЕВРОПАЛАТИ участваха във Форума Карибите EU-CELAC в Брюксел. Форумът има за цел  да стимулира интеграцията  на малките и средни предприятия в Европа и ролята им за постигането на устойчиво развитие. Деловите кръгове от Латинска Америка и Европа обсъдиха начините за  подобряване на бизнес средата и мерки за облекчаване на регулативните режими за малкия и среден бизнес в двата континента. Предмет на разисквания бе и достъпът на малките и средни предприятия до финансиране.
 
Вице президентът на ЕВРОПАЛАТИ  Михл Ебнер акцентира в изказването си върху перспективите на регионалното и двустранно сътрудничество в сферата на новите технологии.
 
"При съгласуването на политики между ЕС и Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите /ОДЛАК/ трябва да се вземат пред вид специфичните интереси на МСП и свързаните с тях конкретни мерки да са адаптирани спрямо нуждите на предприятията, тъй като те са двигателят на иновациите и създават голяма част от заетостта" каза президентът на BUSINESSEUROPE Емма Марчегалия, представяйки заключенията от срещата на върха ЕС - ОДЛАК. Свободата на пазара и сигурността са ключови условия за насърчаването на устойчив, дългосрочен растеж и качествени работни места. Необходимо е разработване на подходящи финансови мерки за подкрепа на МСП за включването им в регионални и глобални стойностни вериги.
 
Форумът продължава работата си на ниво държавни представители и работни панели.
 
Българският държавен глава Росен Плевнелиев направи изказване във втория панел на форума на Европейския съюз с Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите , посветен на глобалните предизвикателства. По думите му  отношенията между държавите от ЕС и Латинска Америка и Карибите са пример за успешно сътрудничество между икономики, които са вече тясно свързани и взаимозависими. „ЕС е главният партньор за развитие в Латинска Америка и Карибите, вторият търговски партньор и най-големият чуждестранен инвеститор. Има няколко Споразумения за асоцииране и за свободна търговия между ЕС и страните в региона. Бихме искали да видим напредък и в преговорите по новите споразумения, като това между ЕС и МЕРКОСУР“, отбеляза президентът Плевнелиев.
 
Повече информация: ТУК
 
За бизнес форума: ТУК
 
 

11.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад