Назад

Алманах, посветен на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в БългарияИзлезе от печат луксозен, пълноцветен и богато илюстрован със снимков материал алманах, посветен на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България. Той е продължение на традицията да се отбелязват юбилейни дати от историята на палатите у нас. Новият алманах надгражда досегашните, като осветлява предпалатския период на стопанските организации в българските земи - занаятчийските гилдии, които поставят началото на корпоративното мислене и подготвят почвата за създаване по-късно на търговско-индустриалните камари. Изданието е историческа мозайка на събития и личности, белязали развитието на институцията „търговска палата”, доказала адаптивност към предизвикателствата на времето. Осветлени са имената на първостроителите, които оставят трайна следа в стопанския, обществен и културен живот на страната. Проследени са основните линии, по които се развиват палатите и превръщането им в стопански парламенти на България.
 
Алманахът е осъществен благодарение на дарение от Сиела Норма АД - дългогодишен партньор на БТПП, на стойност от 27 000 лева.
 
Изданието е реализирано и с помощта на Регионалните търговско-промишлени палати и браншовите организации членове.
 
На всички тях  БТПП засвидетелства благодарност и готовност за бъдещо сътрудничество.

11.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад