Назад

Завърши 104-та Международна конференция на труда

104-та Международна конференция на труда в Женева приключи своята работа. БТПП беше представена на Конференцията от председателя на Палатата Цветан Симеонов, а през втората седмица - от главния секретар  Васил Тодоров.
 
Представителите на БТПП участваха в работата на Комитета за малки и средни предприятия и създаване на работни места, който финализира своята работа с доклад, одобрен от Международната конференция на труда.
 
Като основни мерки за подобряване на бизнес средата за МСП и възможностите за откриване на нови работни места бяха дефинирани:
1. Опростяване на усложнените законови регулации, касаещи тяхната дейност.
2. Подобряване на достъпа по финансиране.
3. Насърчаване на сдружаването в клъстъри, мрежи, технологични платформи и др.
4. Публични инвестиции в инфраструктурата, в професионалното обучение, в създаването и трансфера на технологии, и др.
 
Посочените мерки напълно съвпадат с позициите на БТПП, които многократно са изразявани пред държавните институции и пред обществото.
 
Докладът на Комитета - ТУК

17.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад