Назад

БТПП проведе семинар: „Нови възможности за финансиране чрез ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса, организира практически семинар на тема: „Нови възможности за финансиране чрез ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). 
 
Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който подчерта необходимостта от въвеждането на иновации в българските предприятия за подобряване на тяхната конкурентоспособност и експортен потенциал.
 
Участниците в семинара получиха предварителна информация относно новата ОПИК и предстоящите схеми за 2015г. Специално внимание бе отделено на документацията за кандидатстване по схема  „Подобряване на производствения капацитет в предприятията“.  Очаква се тя да е първата схема, която ще стартира - общественото обсъждане приключи на 20 април.
 
 Подробно бяха разгледани насоките за кандидатстване, какви фирми са допустими бенефициенти и критериите за оценката на проектните предложения.
 
Обсъдени бяха основните предизвикателства при разписването на бизнес план и управлението на проект, включително приемливи разходи, индикатори за резултати, основни елементи при провеждането на тръжни процедури за избор на доставчици и други ключови моменти. Новото в ОПИК е, че този път проектите ще се оценяват по индикатори, които показват ефективността на вложението. В случай че до три години след окончателното плащане на безвъзмездната помощ фирмата не постигне поне 75% от стойността на поне два от критериите, тя ще трябва да възстановява финансови средства от 5% до 25% на Министерство на икономиката.  
 
Присъстващите взеха участие в дискусиите по темата и имаха възможността да зададат лично въпроси на лекторите, доказани професионалисти с опит в разработването и оценката на оперативните програми както през стария, така и през новия програмен период.
 
Следете сайта на БТПП за бъдещи семинари и обучения!
 
За повече информация:
Европейски иновационен и информационен център, БТПП
Тел. 02/ 8117 515, 431
e-mail: een@bcci.bg 
 

21.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад