Назад

БТПП участва в първа среща на Бизнес съвета - Китай и страните от Централна и Източна ЕвропаПроведе се първата среща на Бизнес съвета Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)*. Домакин бе Полската агенция за развитие на предприятията (PARP). Събитието се проведе по време на VII-я Европейски икономически конгрес в гр. Катовице, Полша. Българската търговско-промишлена палата бе представена на срещата на Бизнес съвета от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
 
Официалното откриване бе направено от Януш Пиехочински, заместник-министър председател и министър на икономиката на Полша, и Уанг Чао, заместник-министър на външните работи на Китай. На срещата акцент бе поставен върху икономическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и важността на формулата „16 + 1” за развитие на икономическите връзки.
 
Бизнес организациите на страните от Китай и ЦИЕ имаха възможността да представят дейността си и съвместните инициативи, които планират.
 
От страна на България Васил Тодоров представи дейността на Българската търговско-промишлена палата, членството й в международни организации, както и участието й в над 300 публично-частни органи от общинско ниво до Министерски съвет. В изказването си той подчерта доброто сътрудничество с китайски партньори, като БТПП има над 10 споразумения, подписани с бизнес организации от азиатската страна. Палатата разработва и сайта си на китайски език с цел разширяване на сътрудничеството с бизнес партньори и улесняване на китайските фирми, посочи Тодоров.
 
Представени бяха нови инициативи в областта на транспорта и логистиката между страните от Китай и ЦИЕ. Обсъдени бяха и предстоящи форуми и изложения, за които БТПП ще информира допълнително.
 
 
•Страните от ЦИЕ: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария Хърватия, Черна гора, Чехия.
 
                         
                                         (от ляво на дясно)                                                                                                              (в дясно) 
      Уанг Чао, заместник-министър на външните работи на Китай                                            Васил Тодоров, главен секретар на БТПП
      Януш Пиехочински, заместник-министър председател и
      министър на икономиката на Полша

21.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад