Назад

БТПП участва в мартенската пленарна сесия на ЕИСКЗам-председателят на БТПП Георги Стоев  участва в мартенската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведе на 18 и 19 март 2015 г.  в Брюксел.
 
В сградата на Европейската  комисия на 18 март 2015 г. бе представeна програмата „За по-добро законотворчество“ и бе направена равносметка на междуинституционалното сътрудничество от първия зам.-председател на Европейската комисия, отговарящ за подобряването на регулирането, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права г-н Франс Тимерманс..
 
През втория пленарен ден се състоя и тематичен дебат във връзка със становището на специализирана секция ECO „План за инвестиции за Европа“, в който участва зам.-председателят на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катаинен.
 
В рамките на сесията бяха обсъдени редица документи и съобщения до Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, сред които „План за инвестиции за Европа“ , „Преглед на икономическото управление“ , „Ролята на устойчивото развитие и участието на гражданското общество в самостоятелните инвестиционни споразумения на ЕС с трети страни“ .

19.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад