Назад

Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъриНа среща в Брюксел на 5 и 6 март между представители на EASME (Executive Agency for SME) и мрежата Enterprise Europe Network бе създадена общност на иновационни мениджъри, които да подпомагат участието на европейски фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020. От българска страна участва Елеонора Карнаса, ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ към БТПП.
 
„Инструментът за МСП” е предназначен за високоиновативни и бързорастящи компании, които имат амбиции да се развиват на международните пазари и потенциал да създават работни места. МСП могат да кандидатстват самостоятелно за грант от 50 000 евро за Фаза 1 за предпроектно проучване и за до 2,5 млн. евро за Фаза 2 за демонстрационни дейности.
 
Защо 88% от кандидатствалите фирми не получават финансиране?
 
Инструментът има за цел да подкрепи най-добрите европейски фирми между фаза прототип и комерсиализация. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
 
  1. Да са МСП – вижте официалната дефиниция на ЕС: https://ageconomy.files.wordpress.com/2014/08/nb6004773bgc_002.pdf
  2. Иновацията им да има технологично ниво на готовност 6 или по-високо. Това означава, че трябва да е тествана в релевантна среда: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
  3. Да е сред топ 5-10% от най-добрите компании в сектора си. Половината бенефициенти са печелили награди в национални и международни конкурси
  4. Да могат да осигурят 30% съфинансиране: 21 428 евро за фаза 1 и между 214 285 и 1 071 428 евро за фаза 2. (За тема „ Здраве“ грантът покрива 100% от разходите и е в по-голям размер)
  5. Да докажат, че иновацията им е пробивна. Във видеото си Клейтън Кристенсен, професор в Харвард, обяснява какво е пробивна иновация: http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/
  6. Да докажете, че можете да създадете работни места. Прогнозата за първите 155 одобрени проекта е 12 000 нови работни места до 2020г. Това прави средно по 77 работни места на проект!
  7. Проектът ви да има европейско измерение. Иновацията ви да може да бъде приложена на европейско, дори на глобално ниво. Решения, създадени само за местния пазар не се финансират по тази схема.
  8. Да можете да пишете бизнес план. Проектното предложение е по-скоро бизнес план, в който трябва да идентифицирате проблемите, които вашата иновация решава, защо е уникална,, с какво е по-различна и добра от съществуващото на пазара, потребителите, конкуренцията и т.н.: http://assets.entrepreneur.com/article/1392332798-how-build-business-plan-infographic.jpg
  9. Запознайте се с профила на оценителите – 88% идват от частния сектор (иновационни мениджъри, бизнес консултанти, маркетинг специалисти, бизнес ангели, инвеститори) и едва 12% са от академичните и развойни среди. Това означава, че те са всичко друго, но не и европейски чиновници, и че познават много добре пазара и имат практичен бизнес опит.
  10. Увеличете шансовете си за успех като оцените иновационния си капацитет. Трябва да имате реална представа за силните и слабите си страни и как да ги адресирате. БТПП предлага оценка на иновационен капацитет с метода IMP3rove, който е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. Услугата се предлага безплатно на ограничен брой фирми.
Новосъздадена общност от иновационни експерти, заедно с националните контактни лица, са официалните източници на информация относно програмите на ЕС за бизнеса.
 
За повече информация за „Инструмента за МСП“ и за оценка на иновационен капацитет, свържете се с:  Европейски иновационен и информационен център, БТПП, e.carnasa@bcci.bg, тел.: 02/ 980 21 89.
 
 

12.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад