Назад

Втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“Втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“ 
Българската търговско-промишлена палата проведе втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“ (Mediation meets Judges), финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз на 27 февруари 2015 г. в гр. Пловдив. Участие взеха повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и др. Събитието се осъществи с помощта на Апелативен съд Пловдив и Центъра за спогодби и медиация към СГС и СРС.
 
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Преимуществата - бързина на намиране на решение, запазване на добри партньорски отношения между страните след медиацията и др. са от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове. 
 
Председателят на Апелативен съд Пловдив Магдалина Иванова откри семинара и сподели, че съществува недоверие на обществото по отношение информираността за медиацията. Медиацията не е универсално лекарство, каза г-жа Иванова, но тя предоставя възможност на страните по спора да запазят нормалните отношения по между си, да разберат същността на взаимните си проблеми и да намерят разрешение, което да е  удачно и за двете страни..
 
Милена Гунчева, председател на Центъра за спогодби и медиация /ЦСМ/, който е започнал своята работа през 2010 г. сподели, че центърът е създаден от съдии, които търсят удовлетворение от това хората да стигнат до справедливост. Съдът се търси, когато има проблем и той не може да бъде разрешен от самите страни, или по правни изисквания трябва да бъде решен по съдебен път. 
 
Симона Такова, професионален медиатор, представи понятието и принципите на медиацията, етапите, правната рамка, както и предимствата й.
 
Сред участниците в семинара са и съдии, които са запознати с медиацията и вече я прилагат.
 
Те взеха участие в практическо разглеждане на казус, който се препраща към медиация – симулация на разглеждане и одобрение на постигнатото в резултат на медиация споразумение от съда.
 
В обсъжданията се очерта мнението, че е необходима по-задълбочена информираност в обществото, в сферата на правораздавателната система, сред адвокати, правни съветници, бизнес средите и всички заинтересовани страни. Дискутирана бе и необходимостта съдилищата да създадат и институционализират центрове по медиация, съгласно з„Закона за медиацията.
Миряна Калчева, медиатор и обучител по медиация представи резултати от работата на ЦСМ през 2014 г.  Препратени дела към медиация са 135, реализирани медиации - 112, спогодби – 39% от завършилите към момента медиации. Препращащи състави от СРС и СГС са над 40, обърнали се самостоятелно граждани и адвокати към ЦСМ – 160.
 
Бе представен и един от резултатите по проект Медиацията среща съдиите – наръчник за съдии за препращане към медиация.
 
Mediation meets Judges е европейски проект, изпълняван в България от БТПП, в партньорство с още 6 търговско-промишлени палати от Европейски страни, два центъра за медиация и Европейската асоциация на съдиите. Проектът се координира от Европалати и има продължителност 24 месеца, като се очаква да приключи в края на февруари 2016 г.
 
БТПП ще съдейства за изготвянето на наръчник за съдии за препращане към медиация, съобразен с националното законодателство, провеждане на поредица от информационни семинари и насърчаване на изграждане на пилотни схеми за препращане към медиация - центрове за спогодби към съдилищата, медиатори на повикване, или на постоянна работа и пр.
Следващият семинар ще бъде във Варна през месец май тази година.
 
Допълнителна информация: ТУК
 

27.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад